• Registracija
Podeli:
×

Lajkujte Infopediju na FB

Postanite korisnik!

Infopedija - mesto gde možete postaviti pitanja na koja tačni odgovori postoje!
Za unose na Infopediji odgovaraju korisnici, kao na TW ili FB. Ipak, Infopedija će obrisati sve unose koji zadiru u privatnost ili su uvredljivi. Svi odgovori na Infopediji ne moraju biti tačni, ali su smisao i cilj Infopedije tačni odgovori.

Šta je valenca nekog hemijskog elementa?

0 glasa
pitanje postavljeno ^mesec ^dan, ^godina u Hemija od vladam (7,490 poena)
Podeli:

1 odgovor

0 glasa

Uvešćemo prvo nekoliko defincija:

Valentni elektron atoma nekog elementa je elektron koji učestvuje su stvaranju hemijskih veza, čime nastaju jedinjenja.

Valenca je broj valentnih elektrona koji učestvuju u stvaranju nekog konkretnog jedinjenja. Dakle, valenca je vrednost koja je logički vezana za 2 podatka: Element i Jedinjenje.

Da bismo dobili jedan ili nekoliko brojeva za valencu nekog elementa možemo uzeti i da je valenca uobičajen (najčešći) broj valentnih elektrona nekog elementa koji učestvuju u stvaranju hemijske veze. Onda je i valenca broj koji se vezuje samo za element, a posredno i za većinu jedinjenja koje on gradi.

Maksimalna valenca je najveći broj elektrona jednog elementa, koji prema hemijskoj teoriji, (ili prema poznatim hemijskim vezama, odnosno, jedinjenjima, to treba videti) može učestvovati u stvaranju hemijskih veza. (ovaj broj je jedinstven za svaki element, uvek je u rasponu od 0 do 8, i zavisi ili od današnje teorije ili od stanja hemije danas - od skupa poznatih jedinjenja).

Smatram da su gornje definicije logički korektne - odnosno da je dat kriterijum kojim se može odrediti da li je nešto valentni elektron, valenca ili maksimalna valenca.

Takođe trebalo bi da definicija maksimalne valence odgovara brojevima koji su dati pod terminom "Valence" na ptable.com

Maksimalne valence su tamo povezane, odnosno, "zasnovane" na brojevima koji prikazuju otkrivena (poznata) oksidaciona stanja nekog elementa.

Evo slike na kojoj su vrednosti "Valence" sa ptable.com (odnosno maksimalne valence - broj se nalazi ispod imena elementa):

Svi elementi koje nismo dodatno obojili žutom bojom imaju maksimalnu valencu koja je u slučaju elemenata S i P bloka jednaka broju elektrona na poslednjem energetskom nivou, ili u slučaju elemenata d bloka, zbiru elektrona u poslednjoj s i d orbitali.

Međutim, postoje izuzeci.

U s bloku nema izuzetaka. U prvoj grupi valenca je 1 u drugoj 2.

U d bloku to je najpre Gvožđe (Fe) koje ima maksimalnu valencu 6, a zatim slede Kobalt, Nikl, Bakar i Zink sa valencama 5, 4, 4, 2, a zatim elementi u sledečoj periodi od Rodijuma da Kadmijuma sa valencama 6, 4, 4, 2 i u sledećoj 6 periodi, elementi od Iridijuma do Žive sa maksimalnim valencama 8,6,5,4.

U p bloku izuzeci su:

Kiseonik - max. valenca 2 (trebalo je 6)

Fluor -               1            (trebalo je 7)

Helijum -     0                   (trebalo je 2)

Neon -        0                   (trebalo je 8)

Argon -       2                   (trebalo je 8)

Kripton -      2                  (trebalo je 8)

Radon -       6.                 (trebalo je 8)

 

Ovo su moguće definicije ovih pojmova (ja nisam hemičar). Koliko vidim, na našoj wikipediji se insistira da su valentni elektroni elektorni na poslednjem enegretskom nivou, što nije tačno za prelazne metale (d blok) jer oni uzimaju eletrone za gradjenje veza i sa nižeg nivoa na kome su orbitale u d podnivou, a nije tačno ni za kiseonik, pošto on ima 6 elektrona na poslednjem nivou, a samo su 2 valentna. Takođe, tvrdi se da su u s i p bloku stvari jednostavne, ali nisu pošto i tu imamo izuzetke.

Trebalo bi da vidimo, ipak:

Da li su gornje definicije dobre?

Kako možemo da objasnimo izuzetke? Odnosno, zašto Fe - 6 ili O - 2?

odgovoreno ^mesec ^dan, ^godina od vladam (7,490 poena)

Povezana pitanja

0 glasa
0 odgovora
pitanje postavljeno ^mesec ^dan, ^godina u Hemija od vladam (7,490 poena)
0 glasa
0 odgovora
pitanje postavljeno ^mesec ^dan, ^godina u Hemija od vladam (7,490 poena)
0 glasa
0 odgovora
pitanje postavljeno ^mesec ^dan, ^godina u Hemija od vladam (7,490 poena)
0 glasa
1 odgovor
pitanje postavljeno ^mesec ^dan, ^godina u Hemija od vladam (7,490 poena)
0 glasa
1 odgovor
pitanje postavljeno ^mesec ^dan, ^godina u Hemija od vladam (7,490 poena)
...