• Registracija
Podeli:
×

Lajkujte Infopediju na FB

Postanite korisnik!

Infopedija - mesto gde možete postaviti pitanja na koja tačni odgovori postoje!
Za unose na Infopediji odgovaraju korisnici, kao na TW ili FB. Ipak, Infopedija će obrisati sve unose koji zadiru u privatnost ili su uvredljivi. Svi odgovori na Infopediji ne moraju biti tačni, ali su smisao i cilj Infopedije tačni odgovori.

U kom aktu piše da žene moraju u penziju sa 60.5 godina (ranije od muškaraca)?

0 glasa
pitanje postavljeno ^mesec ^dan, ^godina u Državna uprava od vladam (7,490 poena)
Podeli:

3 Odgovori

0 glasa
 
Najbolji odgovor

Izgleda da je pravi odgovor da se odredba o prestanku radnog odnosa za žene sa navršenih 60,5 godina starosti dobija kombinacijom dva zakona.

Da je starost od 60.5 godina kriterijum za prestanak radnog odnosa određeno je članom 20. stav 1 Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, u kome se ni žene ni ovaj broj godina ne pominju:

Stav 20:

IV.     ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА

Престанак радног односа због испуњења услова за старосну пензију

Члан 20.

Запосленом у јавном сектору за време примене овог закона престаје радни однос када наврши године живота и стаж осигурања који су прописани законом за одлазак у старосну пензију.

Ove "godine života" propisane su "Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju", ali su u njemu definisane kao PRAVO žene da ode u starosnu penziju sa 60.5 godina starosti (ranije od muškaraca), a ne kao MOMENAT ODLASKA u starosnu penziju, odnosno momenat u kome je žena obavezna da mora da ode starosnu penziju.

Tako je momenat u kome nastupa PRAVO na odlazak, uzet kao momenat u kome nastupa PRESTANAK radnog odnosa za žene, a da žene nisu ni pomenute.

Na isti način, ovu situaciju tumači i Zaštitinik građana:

 

odgovoreno ^mesec ^dan, ^godina od vladam (7,490 poena)
+1 plus

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

Član 19a kaže kad se stiče uslov za dobrovoljno.

http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_penzijskom_i_invalidskom_osiguranju.html

Član 131

Državnom službeniku prestaje radni odnos po sili zakona:

1) kad navrši radni vek - danom navršenja 65. godine života ako ima najmanje 15 godina staža osiguranja;

2) ako bude osuđen na kaznu zatvora od najmanje šest meseci - danom pravnosnažnosti presude;

3) ako je neraspoređen a ne bude premešten na drugo radno mesto - narednog dana od proteka dva meseca otkad je postao neraspoređen;

4) ako neopravdano izostane s rada najmanje tri uzastopna radna dana - trećeg dana izostanka s rada;

5) ako, suprotno odredbama člana 99. stav 5. ovog zakona, ne položi državni stručni ispit prema planu i programu za stepen stručne spreme koji je stekao dodatnim obrazovanjem.

Državnom službeniku radni odnos prestaje po sili zakona i iz drugih razloga predviđenih opštim propisima o radu kojima se uređuje prestanak radnog odnosa nezavisno od volje zaposlenog i volje poslodavca.

Ali postoji i

ZAKON O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_nacinu_odredjivanja_maksimalnog_broja_zaposlenih_u_javnom_sektoru.html

Član 20 kaže

Zaposlenom u javnom sektoru za vreme primene ovog zakona prestaje radni odnos kada navrši godine života i staž osiguranja koji su propisani zakonom za odlazak u starosnu penziju.

Zaposleni iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na otpremninu u skladu sa propisima kojima se uređuje njegov radno-pravni status.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, radni odnos zaposlenog u javnom sektoru iz stava 1. ovog člana ne prestaje ako se poslodavac i zaposleni sporazumeju o nastavku radnog odnosa i dužini njegovog trajanja, u cilju obezbeđivanja stručnog i kontinuiranog obavljanja neophodnih funkcija organizacionog oblika.

Sporazumom iz stava 3. ovog člana može se utvrditi nastavak radnog odnosa zaposlenog najduže do navršenja 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Sporazum iz stava 3. ovog člana zamenjuje odredbe ugovora o radu, odnosno rešenje o zasnivanju radnog odnosa u delu kojim se uređuje vrsta i dužina trajanja radnog odnosa.

Poslodavac može, u cilju utvrđivanja ispunjenosti uslova za prestanak radnog odnosa iz stava 1. ovog člana, pribavljati podatke iz službene evidencije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Izuzetno od st. 1-5. ovog člana, zaposlenom kome je navršenje radnog veka i nastavak radnog odnosa nakon navršenja radnog veka uređen posebnim zakonom, radni odnos prestaje u skladu sa posebnim zakonom.

Odredba stava 7. ovog člana ne primenjuje se na državne službenike.

odgovoreno ^mesec ^dan, ^godina od Mita (1,900 poena)
uredjeno ^mesec ^dan, ^godina od Mita
ali gde je cifra 60,5 za žene?
0 glasa

U ovom članku u Novostima piše da je odlazak u penziju sa 60.5 godina za žene, određen Zakonom o načinu odredjivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru koji je donesen 31. jula, a stupa na snagu 12 okrobra 2015.

Međutim, koliko mogu da vidim, u tesktu ovog zakona nema te odredbe.

Evo izvoda iz tog zakona, koji se može naći na adresi:

odgovoreno ^mesec ^dan, ^godina od vladam (7,490 poena)
Inače, Ustavni sud je odredbe zakona o ranijem obaveznom odlasku žena u penziju stavio van snage.
...